PRIVACYVERKLARING VAN DERMASKIN

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die DERMASKIN verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van DERMASKIN of om een andere reden persoonsgegevens aan DERMASKIN verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: DERMASKIN, Julianastraat 1C, 6644 AW Ewijk, tel. 0487 524 574, KVK 16086487. De salon is bereikbaar via info@dermaskin.nl of telefonisch 0487 524574.

2. Welke gegevens verwerkt DERMASKIN en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer,  e-mailadres

  1. d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
  2. e) voor – en na foto’s eventueel gemaakt met de Observ huidscan2 DERMASKIN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  3. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
    b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van DERMASKIN
    c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.
  4. d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur.

E-mail berichtgeving:

DERMASKIN gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie bijvoorbeeld een verjaardagskaart. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

DERMASKIN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft DERMASKIN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt DERMASKIN gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van DERMASKIN Marian Janssen kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. DERMASKIN zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop DERMASKIN je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  DERMASKIN via info@dermaskin of telefoonnummer 0487 524 574.

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.